ذره دستمزد میلیون دریافت دریافتی حداقل دستمزد

ذره: دستمزد میلیون دریافت دریافتی حداقل دستمزد اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مزرعه ایتالیایی در عمق ۸ متری آب های ایتالیا

در عمق ۸ متری آب های سواحل ایتالیا مزرعه دریایی ساخته شده است که در آنها گیاه های پرورش می یابند. 

مزرعه ایتالیایی در عمق ۸ متری آب های ایتالیا

مزرعه ایتالیایی در عمق ۸ متری آب های ایتالیا

عبارات مهم : مزرعه

در عمق ۸ متری آب های سواحل ایتالیا مزرعه دریایی ساخته شده است که در آنها گیاه های پرورش می یابند.

به گزارش مهر ، شرکت Ocean Reef Group مزرعه ای زیر دریایی به نام Nemo s Garden ساخته هست. این پروژه به عنوان یک آزمایش با نشانه جستجو جهت روش های نوین پرورش گیاه های انجام شده است بود.

این مزرعه با استفاده از استمرار دمای دریا در سواحل نولی واقع در ایتالیا گیاه های را پرورش می دهد. پروژه مذکور مشمول بر ۵ گنبد هست. این گنبدها در عمق ۸ متری آب ساخته شده است اند.

مزرعه ایتالیایی در عمق ۸ متری آب های ایتالیا

واژه های کلیدی: مزرعه | پروژه | دریایی | ایتالیا | استفاده | ایتالیا | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs