ذره دستمزد میلیون دریافت دریافتی حداقل دستمزد

ذره: دستمزد میلیون دریافت دریافتی حداقل دستمزد اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است / واشنگتن‌پست

تیتر واشنگتن پست بعد از اظهارنظر دکتر کاخ سفید راجع به سلامت روانی ترامپ: مدیر جمهور ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است

ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است / واشنگتن‌پست

واشنگتن پست: ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است

عبارات مهم : سلامت

تیتر واشنگتن پست بعد از اظهارنظر دکتر کاخ سفید راجع به سلامت روانی ترامپ: مدیر جمهور ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است

ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است / واشنگتن‌پست

فارس

تیتر واشنگتن پست بعد از اظهارنظر دکتر کاخ سفید راجع به سلامت روانی ترامپ: مدیر جمهور ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است

واژه های کلیدی: سلامت | دیوانه | واشنگتن پست | اخبار بین الملل

ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است / واشنگتن‌پست

ترامپ دیوانه نیست ولی خطرناک است / واشنگتن‌پست

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs